Mòdul mòdul bàsic

Mòdul gd

Mòdul de processament d’arxius d’imatges

Mòdul bàsic. Es pot utilitzar per crear i manipular fitxers d'imatge, mètode de referència:

1
var gd = require('gd');

Funció estàtica

create

Crea una imatge nova

1 2 3
static Image gd.create(Integer width, Integer height, Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Paràmetres de trucada:

 • width: Enter, especifiqueu l'amplada de la imatge
 • height: Enter, especifiqueu l'alçada de la imatge
 • color: Enter, especifiqueu el tipus d’imatge, el valor permès és gd.TRUECOLOR o bé gd.PALETTE

Resultat de retorn:

 • Image, Torneu l'objecte d'imatge creat amb èxit

load

Descodifica la imatge a partir de les dades de format

1
static Image gd.load(Buffer data) async;

Paràmetres de trucada:

 • data: Buffer, Donades dades d'imatges descodificades

Resultat de retorn:

 • Image, Retorna l'objecte d'imatge descodificat correctament

Decodifiqueu la imatge de l'objecte de flux

1
static Image gd.load(SeekableStream stm) async;

Paràmetres de trucada:

 • stm: SeekableStream, L'objecte de flux on es troben les dades d'imatge donades

Resultat de retorn:

 • Image, Retorna l'objecte d'imatge descodificat correctament

Descodifica la imatge des del fitxer especificat

1
static Image gd.load(String fname) async;

Paràmetres de trucada:

 • fname: Cadena, especifiqueu el nom del fitxer

Resultat de retorn:

 • Image, Retorna l'objecte d'imatge descodificat correctament

rgb

Genereu colors combinats a partir de components de color rgb

1 2 3
static Integer gd.rgb(Integer red, Integer green, Integer blue);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

rgba

Genereu colors combinats a partir de components de color rgba

1 2 3 4
static Integer gd.rgba(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és de 0,0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

hsl

Genereu colors combinats a partir de components de color hsl

1 2 3
static Integer gd.hsl(Number hue, Number saturation, Number lightness);

Paràmetres de trucada:

 • hue: Nombre, component de tonalitat, l’interval és de 0 a 360
 • saturation: Nombre, component de saturació, l'interval és de 0,0-1,0
 • lightness: Nombre, el component de brillantor, l'interval és de 0,0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

hsla

Genereu colors combinats a partir de components de color hsla

1 2 3 4
static Integer gd.hsla(Number hue, Number saturation, Number lightness, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • hue: Nombre, component de tonalitat, l’interval és de 0 a 360
 • saturation: Nombre, component de saturació, l'interval és de 0,0-1,0
 • lightness: Nombre, el component de brillantor, l'interval és de 0,0-1,0
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és de 0,0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

hsb

Genereu colors combinats a partir de components de color hsb

1 2 3
static Integer gd.hsb(Number hue, Number saturation, Number brightness);

Paràmetres de trucada:

 • hue: Nombre, component de tonalitat, l’interval és de 0 a 360
 • saturation: Nombre, component de saturació, l'interval és de 0,0-1,0
 • brightness: Nombre, el component de brillantor, l'interval és de 0,0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

hsba

Genereu colors combinats a partir de components de color hsba

1 2 3 4
static Integer gd.hsba(Number hue, Number saturation, Number brightness, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • hue: Nombre, component de tonalitat, l’interval és de 0 a 360
 • saturation: Nombre, component de saturació, l'interval és de 0,0-1,0
 • brightness: Nombre, el component de brillantor, l'interval és de 0,0-1,0
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és de 0,0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

color

Genereu colors combinats a partir de cordes

1
static Integer gd.color(String color);

Paràmetres de trucada:

 • color: Cadena, una cadena de caràcters que especifica el color, com ara: "# ff0000", "ff0000", "# f00", "f00"

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el color combinat

constant

NONE

Constant del format de la imatge, que indica que es desconeix la font de la imatge actual

1
const gd.NONE = 0;

JPEG

Constant de format d'imatge, que indica que la font actual de la imatge són dades de format jpeg

1
const gd.JPEG = 1;

GIF

Constant de format d'imatge, que indica que la font actual de la imatge són dades de format gif

1
const gd.GIF = 2;

PNG

Constant de format d'imatge, que indica que la font actual de la imatge són dades de format PNG

1
const gd.PNG = 3;

TIFF

Constant de format d'imatge, que indica que la font actual de la imatge són dades de format tiff

1
const gd.TIFF = 4;

BMP

Constant de format d'imatge, que indica que la font actual de la imatge són dades de format BMP

1
const gd.BMP = 5;

WEBP

Constant de format d'imatge, que indica que la font actual de la imatge són dades de format webp

1
const gd.WEBP = 6;

TRUECOLOR

Constant de tipus d'imatge, que indica que la imatge actual és una imatge de color real

1
const gd.TRUECOLOR = 0;

PALETTE

Constant de tipus d'imatge, que marca la imatge actual com a imatge de paleta

1
const gd.PALETTE = 1;

ARC

Estil de dibuix en forma de ventall, dibuixeu un arc que connecti els punts inicial i final

1
const gd.ARC = 0;

CHORD

Estil de dibuix en forma de ventall, dibuixeu una línia recta que connecti l’origen, els punts inicials i finals

1
const gd.CHORD = 1;

NOFILL

Estil de dibuix de ventilador, dibuixeu un ventilador sense omplir

1
const gd.NOFILL = 2;

EDGED

Dibuixeu un estil en forma de ventall, dibuixant un arc que connecti els punts inicial i final i una línia recta que connecti l'origen

1
const gd.EDGED = 4;

HORIZONTAL

Direcció del mirall, processament horitzontal de la imatge del mirall

1
const gd.HORIZONTAL = 1;

VERTICAL

Direcció del mirall, processament de la imatge del mirall longitudinalment

1
const gd.VERTICAL = 2;

BOTH

Direcció del mirall, tant de processament de mirall horitzontal com vertical

1
const gd.BOTH = 3;

LEFT

Direcció de rotació, gireu cap a l’esquerra

1
const gd.LEFT = 1;

Direcció de rotació, gireu cap a la dreta

1
const gd.RIGHT = 2;

MEAN_REMOVAL

Tipus de filtre: utilitzeu un mètode d’eliminació mitjà per aconseguir un efecte de contorn

1
const gd.MEAN_REMOVAL = 0;

EDGEDETECT

Tipus de filtre: utilitzeu la detecció de vores per ressaltar les vores de la imatge

1
const gd.EDGEDETECT = 1;

EMBOSS

Tipus de filtre: relleu de la imatge

1
const gd.EMBOSS = 2;

SELECTIVE_BLUR

Tipus de filtre: imatge borrosa

1
const gd.SELECTIVE_BLUR = 3;

GAUSSIAN_BLUR

Tipus de filtre: imatge desenfocada amb algorisme gaussià

1
const gd.GAUSSIAN_BLUR = 4;

NEGATE

Tipus de filtre: inverteix tots els colors de la imatge

1
const gd.NEGATE = 5;

GRAYSCALE

Tipus de filtre: converteix la imatge en escala de grisos

1
const gd.GRAYSCALE = 6;

SMOOTH

Tipus de filtre: feu la imatge més fluida, utilitzeu arg1 per establir el nivell de suavitat

1
const gd.SMOOTH = 7;

BRIGHTNESS

Tipus de filtre: canvieu la brillantor de la imatge, utilitzeu arg1 per establir el nivell de brillantor, l’interval de valors és de -255 ~ 255

1
const gd.BRIGHTNESS = 8;

CONTRAST

Tipus de filtre: canvieu el contrast de la imatge, utilitzeu arg1 per establir el nivell de contrast, l’interval de valors és de 0 a 100

1
const gd.CONTRAST = 9;

COLORIZE

Tipus de filtre: canvieu el to de la imatge, utilitzeu arg1, arg2 i arg3 per especificar el vermell, el blau i el verd respectivament. L’interval de cada color és de 0 a 255, l’arg4 és de transparència i el valor de retorn és de 0 a 127

1
const gd.COLORIZE = 10;