Obxecto obxecto incorporado

ObjectFileHandle

obxecto controlador de ficheiro

1
var fd = fs.open('test.txt');

relación de herdanza

propiedades dos membros

fd

Enteiro, consulta o descritor do ficheiro actual

1
readonly Integer FileHandle.fd;

función de membro

chmod

Consulta os permisos de acceso do ficheiro actual. Windows non admite este método.

1
FileHandle.chmod(Integer mode) async;

Parámetros de chamada:

 • mode: Enteiro, especifica os permisos de acceso definidos

stat

Consulta a información básica do ficheiro actual

1
Stat FileHandle.stat() async;

Resultados de devolución:

 • Stat, devolve a información básica do ficheiro

read

Le o contido do ficheiro segundo o descritor do ficheiro

1 2 3 4
Integer FileHandle.read(Buffer buffer, Integer offset = 0, Integer length = 0, Integer position = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • buffer:Buffer, escríbese o resultado da lecturaBufferobxecto
 • offset: Número enteiro,BufferEscribir offset, o valor predeterminado é 0
 • length: Número enteiro, o número de bytes lidos do ficheiro, o valor predeterminado é 0
 • position: Número enteiro, posición de lectura do ficheiro, o valor predeterminado é a posición actual do ficheiro

Resultados de devolución:

 • Integer, o número real de bytes lidos

write

Escribe contido no ficheiro segundo o descritor do ficheiro

1 2 3 4
Integer FileHandle.write(Buffer buffer, Integer offset = 0, Integer length = -1, Integer position = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • buffer:Buffer, por escribirBufferobxecto
 • offset: Número enteiro,BufferDesfase de lectura de datos, o valor predeterminado é 0
 • length: Número enteiro, o número de bytes escritos no ficheiro, o valor predeterminado é -1
 • position: Número enteiro, localización de escritura do ficheiro, por defecto é a localización do ficheiro actual

Resultados de devolución:

 • Integer, o número real de bytes escritos

Escribe contido no ficheiro segundo o descritor do ficheiro

1 2 3
Integer FileHandle.write(String string, Integer position = -1, String encoding = "utf8") async;

Parámetros de chamada:

 • string: String, a cadea que se vai escribir
 • position: Número enteiro, localización de escritura do ficheiro, por defecto é a localización do ficheiro actual
 • encoding: String, especifica o método de decodificación, a decodificación predeterminada é utf8

Resultados de devolución:

 • Integer, o número real de bytes escritos

close

Pecha o identificador do ficheiro actual

1
FileHandle.close() async;

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String FileHandle.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value FileHandle.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable