Obxecto obxecto incorporado

ObjectScript

Obxecto de compilación e execución de script de script

Crear método

1
var Script = new vm.Script('console.log(100)');

relación de herdanza

Construtor

Script

Construtor de obxectos de script

1 2
new Script(String code, Object opts = {});

Parámetros de chamada:

 • code: String, especifica o código de script que se vai compilar e executar
 • opts: Obxectar, especificar opcións de compilación e execución

función de membro

runInContext

Execútase dentro do obxecto contextualizado dadovm.ScriptO obxecto contén código compilado e devolve o resultado

1 2
Value Script.runInContext(Object contextifiedObject, Object opts = {});

Parámetros de chamada:

 • contextifiedObject: Obxecto, especifica o obxecto de contexto de execución
 • opts: Obxecto, especifique as opcións de execución

Resultados de devolución:

 • Value, devolve o resultado da execución

runInNewContext

Executar dentro do contexto creado usando o contextObject dadovm.ScriptO obxecto contén código compilado e devolve o resultado

1 2
Value Script.runInNewContext(Object contextObject = {}, Object opts = {});

Parámetros de chamada:

 • contextObject: Obxecto, especifica o obxecto que se vai contextualizar
 • opts: Obxecto, especifique as opcións de execución

Resultados de devolución:

 • Value, devolve o resultado da execución

runInThisContext

Executar no contexto actualvm.ScriptO obxecto contén código compilado e devolve o resultado

1
Value Script.runInThisContext(Object opts = {});

Parámetros de chamada:

 • opts: Obxecto, especifique as opcións de execución

Resultados de devolución:

 • Value, devolve o resultado da execución

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String Script.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value Script.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable