Objecte objecte incorporat

ObjectTextEncoder

Objecte de codificació TextEncoder

Crear mètode

1
var textEncoder = new util.TextEncoder('utf8');

relació hereditària

Constructor

TextEncoder

Constructor d'objectes TextEncoder, construït amb paràmetres

1 2
new TextEncoder(String codec = "utf8", Object opts = {});

Paràmetres de trucada:

  • codec: Cadena, especifica el conjunt de caràcters de codificació
  • opts: Objecte, especifica les opcions de codificació

propietats dels membres

encoding

Cadena, consulta el conjunt de caràcters de codificació actual

1
readonly String TextEncoder.encoding;

funció de membre

encode

Converteix text en dades binàries

1 2
Buffer TextEncoder.encode(String data = "", Object opts = {});

Paràmetres de trucada:

  • data: String, el text a convertir
  • opts: Objecte, especifica les opcions de codificació

Resultats de retorn:

  • Buffer, retorna dades binàries codificades

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte. En general, es retorna "[Objecte natiu]". L'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques.

1
String TextEncoder.toString();

Resultats de retorn:

  • String, retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna una representació en format JSON de l'objecte, generalment retornant una col·lecció de propietats llegibles definides per l'objecte.

1
Value TextEncoder.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Corda, no utilitzada

Resultats de retorn:

  • Value, retorna un valor que conté JSON serializable