Mòdul mòdul bàsic

Mòdul xml

mòdul de processament XML

Objecte

Document

objecte de document xml, vegeu XmlDocument Objecte

1
XmlDocument xml.Document;

Funció estàtica

parse

Analitzeu el text xml / html i creeu XmlDocument Object, no admet el multilingüe

1 2
static XmlDocument xml.parse(String source, String type = "text/xml");

Paràmetres de trucada:

  • source: Cadena, especifiqueu el text xml / html que cal analitzar
  • type: Cadena, especifiqueu el tipus de text, el valor per defecte és text / xml, també es pot especificar com a text / html

Resultat de retorn:


Analitzeu xml / html i creeu XmlDocument Objecte, es convertirà segons l'idioma especificat en analitzar

1 2
static XmlDocument xml.parse(Buffer source, String type = "text/xml");

Paràmetres de trucada:

  • source: Buffer, Especifiqueu les dades binàries xml / html que cal analitzar
  • type: Cadena, especifiqueu el tipus de text, el valor per defecte és text / xml, també es pot especificar com a text / html

Resultat de retorn:


serialize

Serialització XmlNode Com una corda

1
static String xml.serialize(XmlNode node);

Paràmetres de trucada:

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena serialitzada

constant

ELEMENT_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlElement Objecte

1
const xml.ELEMENT_NODE = 1;

ATTRIBUTE_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlAttr Objecte

1
const xml.ATTRIBUTE_NODE = 2;

TEXT_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlText Objecte

1
const xml.TEXT_NODE = 3;

CDATA_SECTION_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlCDATASection Objecte

1
const xml.CDATA_SECTION_NODE = 4;

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlProcessingInstruction Objecte

1
const xml.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE = 7;

COMMENT_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlComment Objecte

1
const xml.COMMENT_NODE = 8;

DOCUMENT_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlDocument Objecte

1
const xml.DOCUMENT_NODE = 9;

DOCUMENT_TYPE_NODE

XmlNode La constant de la propietat nodeType, que indica que el node és XmlDocumentType Objecte

1
const xml.DOCUMENT_TYPE_NODE = 10;