Mòdul mòdul bàsic

Prova del mòdul

Mòdul del paquet de proves per definir i gestionar el paquet de proves

Instruccions:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
var test = require('test'); test.setup(); describe('test', () => { before(() => { // setup before the whole test }); beforeEach(() => { // setup before each test }); after(() => { // cleanup after the whole test }); afterEach(() => { // cleanup after each test }); it('case', () => { assert.ok(true); }); // ignored test case xit('case', () => { assert.ok(true); }); // ignored test case it.skip('case', () => { assert.ok(true); }); // only test case oit('case', () => { assert.ok(true); }); // only test case it.only('case', () => { assert.ok(true); }); }); // async function test describe('test async', () => { it('pass case', async () => { assert.ok(true); }); it('error case', async () => { throw new Error('some thing wrong!'); }); }); // callback function test // cannot use callback mode in jsc describe('test callback', () => { it('pass case', done => { setTimeout(() => { assert.ok(true); done(); }, 0); }); it('error case', done => { setTimeout(() => { done(new Error('some thing wrong!')); }, 0); }); it('check in done', done => { setTimeout(() => { done(() => { assert.ok(true); }); }, 0); }); }); process.exit(-test.run(console.DEBUG));

Objecte

assert

Afirmar el mòdul de prova, si el valor de la prova és fals, s'informarà d'un error i es pot configurar el comportament de l'error per continuar executant-lo o generar un error.

1
assert test.assert;

Funció estàtica

describe

Definiu un mòdul de prova, es pot definir una definició imbricada

1 2
static test.describe(String name, Function block);

Paràmetres de trucada:

 • name: String, defineix el nom del mòdul
 • block: Funció, codi d'inicialització del mòdul

xdescribe

La definició del mòdul per suspendre les proves,test.setup A continuació, podeu utilitzar describe.skip per trucar

1 2
static test.xdescribe(String name, Function block);

Paràmetres de trucada:

 • name: String, defineix el nom del mòdul
 • block: Funció, codi d'inicialització del mòdul

odescribe

Definició del mòdul per a proves independents,test.setup Podeu utilitzar describe.only per trucar més tard

1 2
static test.odescribe(String name, Function block);

Paràmetres de trucada:

 • name: String, defineix el nom del mòdul
 • block: Funció, codi d'inicialització del mòdul

it

Definiu un projecte de prova

1 2
static test.it(String name, Function block);

Paràmetres de trucada:

 • name: String, defineix el nom del projecte
 • block: Funció, contingut de prova

xit

La definició del projecte per suspendre les proves,test.setup Es pot trucar més tard mitjançant it.skip

1 2
static test.xit(String name, Function block);

Paràmetres de trucada:

 • name: String, defineix el nom del projecte
 • block: Funció, contingut de prova

oit

Definició del projecte per a proves independents,test.setup Es pot trucar més endavant utilitzant-lo només

1 2
static test.oit(String name, Function block);

Paràmetres de trucada:

 • name: String, defineix el nom del projecte
 • block: Funció, contingut de prova

before

Definiu l'esdeveniment d'entrada actual del mòdul de prova

1
static test.before(Function func);

Paràmetres de trucada:

 • func: Funció, funció d'esdeveniments

after

Definiu l'esdeveniment de sortida del mòdul de prova actual

1
static test.after(Function func);

Paràmetres de trucada:

 • func: Funció, funció d'esdeveniments

beforeEach

Definiu l'esdeveniment d'entrada d'element de prova del mòdul de prova actual

1
static test.beforeEach(Function func);

Paràmetres de trucada:

 • func: Funció, funció d'esdeveniments

afterEach

Definiu l'esdeveniment de sortida del projecte de prova del mòdul de prova actual

1
static test.afterEach(Function func);

Paràmetres de trucada:

 • func: Funció, funció d'esdeveniments

run

Comenceu a executar el mòdul de prova definit

1
static Integer test.run(Integer loglevel = console.ERROR);

Paràmetres de trucada:

 • loglevel: Enter, especifiqueu el nivell de sortida del registre durant la prova. Quan ERROR, la informació d'error del projecte es mostrarà després de l'informe. Quan sigui inferior a ERROR, la informació de sortida es mostrarà en qualsevol moment. Quan sigui superior a ERROR, només es mostrarà l'informe.

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna els resultats estadístics dels casos de prova, retorna 0 si és correcte i retorna el nombre d'errors si és erroni

setup

Inicialitzeu l'entorn de prova de l'script actual, copieu el mètode del mòdul de prova a la variable global de l'script actual

1
static test.setup();

Propietats estàtiques

slow

Enter, estableix i consulta el llindar d’avís de prova lenta, en ms, el valor per defecte és 75

1
static Integer test.slow;