Mòdul mòdul bàsic

Mòdul net

Mòdul d’accés a la xarxa

Mòdul bàsic. Es pot utilitzar per crear i operar recursos de xarxa, la forma de referència:

1
var net = require('net');

Objecte

Socket

Crear Socket Objecte, vegeu Socket

1
Socket net.Socket;

Smtp

Crear Smtp Objecte, vegeu Smtp

1
Smtp net.Smtp;

TcpServer

Crear TcpServer Objecte, vegeu TcpServer

1
TcpServer net.TcpServer;

Url

Crear UrlObject Objecte, vegeu UrlObject

1
UrlObject net.Url;

Funció estàtica

info

Consulteu la informació actual de la xarxa de l'entorn operatiu

1
static Object net.info();

Resultat de retorn:

 • Object, Retornar informació de la targeta de xarxa

resolve

Consulteu l'adreça del nom d'amfitrió indicat

1 2
static String net.resolve(String name, Integer family = AF_INET) async;

Paràmetres de trucada:

 • name: Cadena, especifiqueu el nom de l'amfitrió
 • family: Enter, especifiqueu el tipus de retorn de la consulta; el valor per defecte és AF_INET

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena IP consultada

ip

L'adreça d'amfitrió per a la consulta ràpida, equivalent a resolve (nom)

1
static String net.ip(String name) async;

Paràmetres de trucada:

 • name: Cadena, especifiqueu el nom de l'amfitrió

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena IP consultada

ipv6

L'adreça ipv6 de l'amfitrió per a una consulta ràpida, que és equivalent a resoldre (nom, net.AF_INET6)

1
static String net.ipv6(String name) async;

Paràmetres de trucada:

 • name: Cadena, especifiqueu el nom de l'amfitrió

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena ipv6 consultada

connect

Crear Socket o bé SslSocket Objecte i establir una connexió

1 2
static Stream net.connect(String url, Integer timeout = 0) async;

Paràmetres de trucada:

 • url: Cadena, especifiqueu el protocol de connexió, pot ser: tcp: // host: port o ssl: // host: port, pot ser: unix: / usr / local / proc1 o pipe: //./pipe/proc1, cal /substituir les connexions de canonades\
 • timeout: Enter, especifiqueu el període de temps d'espera, la unitat és de mil·lisegons, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:


openSmtp

Crear Smtp Objecte i establir una connexió, vegeu Smtp

1 2
static Smtp net.openSmtp(String url, Integer timeout = 0) async;

Paràmetres de trucada:

 • url: Cadena, especifiqueu el protocol de connexió, pot ser: tcp: // host: port o ssl: // host: port
 • timeout: Enter, especifiqueu el període de temps d'espera, la unitat és de mil·lisegons, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Smtp, Retorna la connexió correcta Smtp Objecte

backend

Consulteu el motor de xarxa asíncrona del sistema actual

1
static String net.backend();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna el nom del motor de xarxa

isIP

Comproveu si l'entrada és una adreça IP

1
static Integer net.isIP(String ip = "");

Paràmetres de trucada:

 • ip: Cadena, especifiqueu la cadena a detectar

Resultat de retorn:

 • Integer, Adreça IP il·legal, retorn 0, si és IPv4, retorn 4, si és IPv6, retorn 6

isIPv4

Comproveu si l'entrada és una adreça IPv4

1
static Boolean net.isIPv4(String ip = "");

Paràmetres de trucada:

 • ip: Cadena, especifiqueu la cadena a detectar

Resultat de retorn:

 • Boolean, Si és IPv4, torna true, en cas contrari, torna false

isIPv6

Comproveu si l'entrada és una adreça IPv6

1
static Boolean net.isIPv6(String ip = "");

Paràmetres de trucada:

 • ip: Cadena, especifiqueu la cadena a detectar

Resultat de retorn:

 • Boolean, Si és IPv6, torna true, en cas contrari, torna false

Propietats estàtiques

use_uv_socket

Booleà, consulta i defineix si el dorsal de sòcol utilitza uv, el valor per defecte és fals

1
static Boolean net.use_uv_socket;

constant

AF_UNIX

Constància del conjunt d’adreces, especifiqueu el sòcol Unix

1
const net.AF_UNIX = 1;

AF_PIPE

Constància del conjunt d’adreces, especifiqueu la canonada del Windows

1
const net.AF_PIPE = 1;

AF_INET

Constància del conjunt d’adreces, especifiqueu ipv4

1
const net.AF_INET = 2;

AF_INET6

Constància del conjunt d’adreces, especifiqueu ipv6

1
const net.AF_INET6 = 10;