Mòdul mòdul bàsic

Mòdul msgpack

mòdul de codificació i descodificació msgpack

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var msgpack = encoding.msgpack;

o bé

1
var msgpack = require('msgpack');

Funció estàtica

encode

Codifiqueu les variables en format msgpack

1
static Buffer msgpack.encode(Value data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Valor, la variable que cal codificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, Retorna dades binàries codificades

decode

Decodifiqueu la cadena en una variable en mode msgpack

1
static Value msgpack.decode(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Buffer, Les dades binàries a descodificar

Resultat de retorn:

  • Value, Retorna la variable descodificada