Mòdul mòdul bàsic

Afirmació del mòdul

Afirmar el mòdul de prova, si el valor de la prova és fals, s'informarà d'un error i es pot configurar el comportament de l'error per continuar executant-lo o generar un error.

Mètode de referència:

1
var assert = require('assert');

O bé test Referència del mòdul:

1 2
var test = require('test'); var assert = test.assert;

O bé test.setup Configuració:

1
require("test").setup();

Funció estàtica

Function

El valor de la prova és cert; si és fals, l’afirmació falla

1 2
static assert.Function(Value actual = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

ok

El valor de la prova és cert; si és fals, l’afirmació falla

1 2
static assert.ok(Value actual = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notOk

El valor de la prova és fals, si és cert, l’afirmació falla

1 2
static assert.notOk(Value actual = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

equal

El valor de prova és igual al valor esperat, si no és igual, l’afirmació falla

1 2 3
static assert.equal(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notEqual

El valor de prova no és igual al valor esperat i l’afirmació falla si és igual

1 2 3
static assert.notEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

strictEqual

El valor de prova és estrictament igual al valor esperat, si no és igual, l’afirmació falla

1 2 3
static assert.strictEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notStrictEqual

El valor de prova no és estrictament igual al valor esperat i l’afirmació falla si és igual

1 2 3
static assert.notStrictEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

deepEqual

La profunditat del valor de prova és igual al valor esperat; si no és igual, l’afirmació falla

1 2 3
static assert.deepEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notDeepEqual

El valor de prova no és igual a la profunditat del valor esperat; si és igual, l’afirmació falla

1 2 3
static assert.notDeepEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

closeTo

El valor de la prova és aproximadament igual al valor esperat, en cas contrari l’afirmació falla

1 2 3 4
static assert.closeTo(Value actual, Value expected, Value delta, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • delta: Valor, precisió decimal aproximada
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notCloseTo

El valor de la prova no és aproximadament igual al valor esperat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.notCloseTo(Value actual, Value expected, Value delta, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • delta: Valor, precisió decimal aproximada
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

lessThan

El valor de prova és inferior al valor esperat i l’afirmació falla si és superior o igual a

1 2 3
static assert.lessThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notLessThan

El valor de prova no és inferior al valor esperat i l’afirmació falla si és inferior a

1 2 3
static assert.notLessThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

greaterThan

El valor de la prova és superior al valor esperat i l’afirmació falla si és inferior o igual a

1 2 3
static assert.greaterThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notGreaterThan

El valor de la prova no és superior al valor esperat, si falla la afirmació

1 2 3
static assert.notGreaterThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

exist

La variable de prova existeix, si és falsa, l'afirmació falla

1 2
static assert.exist(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notExist

La variable de prova no existeix, si és certa, l'afirmació falla

1 2
static assert.notExist(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isTrue

El valor de prova és booleà cert, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isTrue(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotTrue

El valor de prova no és un valor booleà cert, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotTrue(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isFalse

El valor de prova és fals booleà, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isFalse(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotFalse

El valor de prova no és un valor booleà fals, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotFalse(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNull

El valor de la prova és nul, en cas contrari l’afirmació falla

1 2
static assert.isNull(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotNull

El valor de la prova no és nul, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotNull(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isUndefined

El valor de prova no està definit, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isUndefined(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isDefined

El valor de prova no està definit, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isDefined(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isFunction

El valor de prova és una funció; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isFunction(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotFunction

El valor de prova no és una funció; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotFunction(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isObject

El valor de prova és l'objecte; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isObject(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotObject

El valor de prova no és un objecte; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotObject(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isArray

El valor de prova és una matriu, en cas contrari l’afirmació falla

1 2
static assert.isArray(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotArray

El valor de prova no és una matriu; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotArray(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isString

El valor de prova és una cadena; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isString(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotString

El valor de prova no és una cadena; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotString(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNumber

El valor de la prova és un número, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNumber(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotNumber

El valor de la prova no és un número; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotNumber(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isBoolean

El valor de la prova és booleà, en cas contrari l’afirmació falla

1 2
static assert.isBoolean(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

isNotBoolean

El valor de la prova no és booleà, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotBoolean(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

typeOf

El valor de la prova és del tipus donat; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3
static assert.typeOf(Value actual, String type, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • type: Cadena, tipus especificat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notTypeOf

El valor de prova no és un tipus determinat; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3
static assert.notTypeOf(Value actual, String type, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • type: Cadena, tipus especificat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

property

L'objecte de prova conté l'atribut especificat; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3
static assert.property(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut que cal provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notProperty

L'objecte de prova no conté l'atribut especificat; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3
static assert.notProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut que cal provar
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

deepProperty

L'objecte de prova de profunditat conté l'atribut especificat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3
static assert.deepProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

notDeepProperty

L'atribut especificat no s'inclou a l'objecte de prova de profunditat; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3
static assert.notDeepProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

propertyVal

El valor de la propietat especificada a l'objecte de prova és el valor donat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.propertyVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut que cal provar
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

propertyNotVal

El valor de la propietat especificada a l'objecte de prova no és un valor determinat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.propertyNotVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut que cal provar
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

deepPropertyVal

El valor de la propietat especificada a l'objecte de prova de profunditat és el valor donat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.deepPropertyVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

deepPropertyNotVal

El valor de la propietat especificada a l'objecte de prova de profunditat no és un valor determinat; en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.deepPropertyNotVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

throws

Si proveu el codi donat, apareixerà un error, si no es produeix, l'afirmació fallarà

1 2
static assert.throws(Function block, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • block: Funció, especifiqueu el codi de prova, donat en forma de funció
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

doesNotThrow

Provar el codi donat no generarà cap error, si es produeix, l'afirmació falla

1 2
static assert.doesNotThrow(Function block, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • block: Funció, especifiqueu el codi de prova, donat en forma de funció
 • msg: Cadena, el missatge de missatge quan falla l'afirmació

ifError

Si el paràmetre és cert, llança

1
static assert.ifError(Value object = undefined);

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, paràmetre