Mòdul mòdul bàsic

afirmació del mòdul

Afirma el mòdul de prova. Si el valor de la prova és fals, s'informarà d'un error. El comportament de l'informe d'errors es pot configurar per continuar executant-se o generar un error.

Mètode de referència:

1
var assert = require('assert');

o viatestReferència del mòdul:

1 2
var test = require('test'); var assert = test.assert;

o viatest.setupConfiguració:

1
require("test").setup();

funció estàtica

Function

El valor de prova és cert, si és fals, l'afirmació falla.

1 2
static assert.Function(Value actual = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

ok

El valor de prova és cert, si és fals, l'afirmació falla.

1 2
static assert.ok(Value actual = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notOk

Si el valor de prova és fals, l'afirmació falla si és cert.

1 2
static assert.notOk(Value actual = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

equal

El valor de prova és igual al valor esperat. Si no és igual, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.equal(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notEqual

Si el valor de prova no és igual al valor esperat, si és igual, l'afirmació falla.

1 2 3
static assert.notEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

strictEqual

El valor de prova és estrictament igual al valor esperat. Si no és igual, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.strictEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notStrictEqual

El valor de prova no és estrictament igual al valor esperat. Si és igual, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.notStrictEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

deepEqual

La profunditat del valor de prova és igual al valor esperat. Si no és igual, l'afirmació falla.

1 2 3
static assert.deepEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notDeepEqual

El valor de prova no és igual al valor esperat. Si és igual, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.notDeepEqual(Value actual = undefined, Value expected = undefined, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

closeTo

El valor de prova és aproximadament igual al valor esperat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.closeTo(Value actual, Value expected, Value delta, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • delta: Valor, precisió decimal aproximada
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notCloseTo

El valor de prova no és aproximadament igual al valor esperat, en cas contrari l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.notCloseTo(Value actual, Value expected, Value delta, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • delta: Valor, precisió decimal aproximada
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

lessThan

Si el valor de prova és menor que el valor esperat, si és superior o igual al valor esperat, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.lessThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notLessThan

El valor de prova no és inferior al valor esperat. Si és inferior al valor esperat, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.notLessThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

greaterThan

Si el valor de prova és més gran que el valor esperat, si és menor o igual al valor esperat, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.greaterThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notGreaterThan

El valor de prova no és més gran que el valor esperat. Si és més gran, l'asserció falla.

1 2 3
static assert.notGreaterThan(Value actual, Value expected, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • expected: Valor, valor esperat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

exist

La variable de prova existeix. Si és falsa, l'asserció falla.

1 2
static assert.exist(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notExist

La variable de prova no existeix. Si és certa, l'asserció falla.

1 2
static assert.notExist(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isTrue

El valor de prova és booleà cert, en cas contrari, l'asserció falla

1 2
static assert.isTrue(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotTrue

El valor de prova no és booleà cert, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isNotTrue(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isFalse

El valor de prova és un fals booleà, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isFalse(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotFalse

El valor de prova no és booleà fals, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isNotFalse(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNull

El valor de prova és nul, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isNull(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotNull

El valor de prova no és nul, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotNull(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isUndefined

El valor de prova no està definit, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isUndefined(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isDefined

El valor de prova no està indefinit, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isDefined(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isFunction

El valor de prova és una funció, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isFunction(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotFunction

El valor de prova no és una funció, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isNotFunction(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isObject

El valor de prova és un objecte, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isObject(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotObject

El valor de prova no és un objecte, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotObject(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isArray

El valor de prova és una matriu, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isArray(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotArray

El valor de prova no és una matriu, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotArray(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isString

El valor de prova és una cadena, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isString(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotString

El valor de prova no és una cadena, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isNotString(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNumber

El valor de prova és un número, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNumber(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotNumber

El valor de prova no és un número, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotNumber(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isBoolean

El valor de prova és booleà, en cas contrari l'asserció falla

1 2
static assert.isBoolean(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

isNotBoolean

El valor de prova no és booleà, en cas contrari l'afirmació falla

1 2
static assert.isNotBoolean(Value actual, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

typeOf

Comprova que el valor és del tipus donat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3
static assert.typeOf(Value actual, String type, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • type: String, el tipus especificat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notTypeOf

Comprova que el valor no és del tipus donat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3
static assert.notTypeOf(Value actual, String type, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • actual: Valor, el valor a provar
 • type: String, el tipus especificat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

property

L'objecte de prova conté l'atribut especificat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3
static assert.property(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, la propietat a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notProperty

L'objecte de prova no conté l'atribut especificat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3
static assert.notProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, la propietat a provar
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

deepProperty

L'objecte de prova de profunditat conté l'atribut especificat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3
static assert.deepProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

notDeepProperty

L'objecte de prova de profunditat no conté l'atribut especificat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3
static assert.notDeepProperty(Value object, Value prop, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

propertyVal

El valor de la propietat especificada a l'objecte de prova és el valor donat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3 4
static assert.propertyVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, la propietat a provar
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

propertyNotVal

El valor de l'atribut especificat a l'objecte de prova no és el valor donat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3 4
static assert.propertyNotVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, la propietat a provar
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

deepPropertyVal

El valor de la propietat especificada a l'objecte de prova de profunditat és el valor donat, en cas contrari l'asserció falla

1 2 3 4
static assert.deepPropertyVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

deepPropertyNotVal

El valor de l'atribut especificat a l'objecte de prova de profunditat no és el valor donat, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2 3 4
static assert.deepPropertyNotVal(Value object, Value prop, Value value, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, l'objecte a provar
 • prop: Valor, l'atribut a provar, separat per "."
 • value: Valor, el valor donat
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

throws

Comprova que el codi donat genera un error, en cas contrari, l'afirmació falla

1 2
static assert.throws(Function block, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • block: Funció, especifica el codi de la prova, donat en forma de funció
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

doesNotThrow

Comprova que el codi donat no genera cap error i, si ho fa, l'asserció falla

1 2
static assert.doesNotThrow(Function block, String msg = "");

Paràmetres de trucada:

 • block: Funció, especifica el codi de la prova, donat en forma de funció
 • msg: Cadena, missatge de sol·licitud quan l'asserció falla

ifError

Llança si l'argument és cert

1
static assert.ifError(Value object = undefined);

Paràmetres de trucada:

 • object: Valor, paràmetre