Mòdul de comunitat impressionant

@ fibjs / fs-readdir-recursive

Versió NPM estat de construcció estat de compilació d'aplicadors Cobertura de la prova David deps Vulnerabilitats conegudes baixada de npm

Llegiu un directori recursivament.

Instal·la

1
$ npm i @fibjs/fs-readdir-recursive --save

Ús

1 2 3 4 5 6 7 8
var read = require('@fibjs/fs-readdir-recursive') read(__dirname) === [ 'test/test.js', 'index.js', 'LICENSE', 'package.json', 'README.md' ]

Preguntes i suggeriments

Obriu un número aquí .

Llicència

MIT