Mòdul comunitari fantàstic

@fibjs/fs-readdir-recursive

Versió NPM construir l'estat estat de construcció del transportador d'aplicacions Cobertura de prova David deps Vulnerabilitats conegudes descàrrega npm

Llegir un directori de manera recursiva.

Instal·lar

1
$ npm i @fibjs/fs-readdir-recursive --save

Ús

1 2 3 4 5 6 7 8
var read = require('@fibjs/fs-readdir-recursive') read(__dirname) === [ 'test/test.js', 'index.js', 'LICENSE', 'package.json', 'README.md' ]

Preguntes i suggeriments

Obriu un problema aquí .

llicència

MIT