Mòdul de comunitat impressionant

@ fibjs / ci

Fitxer de configuració auto gen ci.

Instal·lació

1
$ npm i @fibjs/ci --save-dev

Ús

Afegiu una cipropietat al vostre package.json:

1 2 3 4
"ci": { "type": "travis, appveyor", // default ci env type is 'travis, appveyor' "version": "0.3.1" // default version is 0.3.1. Only support version >= 0.3.1 }

podeu consultar les versions disponibles aquí: fibjs.org/downloads/

i ci system executarà automàticament l' npm run ciordre, per tant, afegiu-lo al vostre package.json:

1 2 3
"scritps": { "ci": "fibjs test/test.js" }

Com

Utilitzeu npm postinstallhoook per crear *.ymldesprés de cada npm installexecució.

Llicència

MIT