Objecte objecte incorporat

ObjectIterator

Objecte iterador per recórrer dades de recollida

relació hereditària

Operador

@iterator

Consulta l'iterador de l'element d'objecte actual

1
Iterator Iterator.@iterator();

Resultats de retorn:

  • Iterator, retorna un iterador dels elements de l'objecte actuals

funció de membre

next

Itera sobre l'element següent

1
(Value value, Boolean done) Iterator.next();

Resultats de retorn:

  • (Valor, booleà fet), retorna l'element següent o marca el final de la iteració

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte. En general, es retorna "[Objecte natiu]". L'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques.

1
String Iterator.toString();

Resultats de retorn:

  • String, retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna una representació en format JSON de l'objecte, generalment retornant una col·lecció de propietats llegibles definides per l'objecte.

1
Value Iterator.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Corda, no utilitzada

Resultats de retorn:

  • Value, retorna un valor que conté JSON serializable