Objecte objecte incorporat

Iterador d'objectes

Objecte iterador, utilitzat per recórrer les dades de recopilació

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Iterator|@iterator()|next()] [object] <:- [Iterator] Iterator @iterator() next() object toString() toJSON()

Operador

@iterator

Consulteu l'iterador de l'element objecte actual

1
Iterator Iterator.@iterator();

Resultat de retorn:

  • Iterator, Retorna un iterador d'elements d'objecte actuals

Funció de membre

next

Iterar el següent element

1
(Value value, Boolean done) Iterator.next();

Resultat de retorn:

  • (Valor del valor, fet booleà), retorna l'element següent o marca el final de la iteració

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String Iterator.toString();

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value Iterator.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

  • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable