Objecte objecte incorporat

ObjectHttpUploadData

Conté una entrada de dades per a diverses parts

relació hereditària

propietats dels membres

fileName

Cadena, el nom del fitxer que conté les dades d'aquesta entrada

1
readonly String HttpUploadData.fileName;

contentType

Cadena, el tipus que conté les dades d'aquesta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentType;

contentTransferEncoding

Cadena, que conté el tipus de codificació de transferència de les dades d'aquesta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentTransferEncoding;

body

SeekableStream, un objecte de flux que conté la part de dades d'aquesta entrada

1
readonly SeekableStream HttpUploadData.body;

funció de membre

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte. En general, es retorna "[Objecte natiu]". L'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques.

1
String HttpUploadData.toString();

Resultats de retorn:

  • String, retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna una representació en format JSON de l'objecte, generalment retornant una col·lecció de propietats llegibles definides per l'objecte.

1
Value HttpUploadData.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Corda, no utilitzada

Resultats de retorn:

  • Value, retorna un valor que conté JSON serializable