Objecte objecte incorporat

ObjectHttpUploadData

Conté una entrada de dades de multipart

relació hereditària

atribut de membre

fileName

Cadena, el nom del fitxer que conté les dades d'aquest element

1
readonly String HttpUploadData.fileName;

contentType

Cadena, el tipus que conté les dades d'aquest element

1
readonly String HttpUploadData.contentType;

contentTransferEncoding

String, el tipus de codificació de transferència que conté les dades d'aquest element

1
readonly String HttpUploadData.contentTransferEncoding;

body

SeekableStream, un objecte de flux que conté la part de dades d'aquesta entrada

1
readonly SeekableStream HttpUploadData.body;

funció de membre

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Native Object]", l'objecte es pot reimplementar segons les seves pròpies característiques

1
String HttpUploadData.toString();

resultat de retorn:

  • String, retorna una representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció de propietats llegibles definides per l'objecte

1
Value HttpUploadData.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Corda, no utilitzada

resultat de retorn:

  • Value, que retorna un valor serialitzable per JSON