Objecte objecte incorporat

Objecte HttpUploadData

Conté dades d'un element de multipart

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>HttpUploadData|fileName;contentType;contentTransferEncoding;body] [object] <:- [HttpUploadData] object toString() toJSON() HttpUploadData fileName contentType contentTransferEncoding body

Atributs de membre

fileName

Cadena, el nom del fitxer que conté les dades d'aquesta entrada

1
readonly String HttpUploadData.fileName;

contentType

Cadena, el tipus que conté les dades d'aquesta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentType;

contentTransferEncoding

String, el tipus de codificació de transferència que conté les dades d'aquesta entrada

1
readonly String HttpUploadData.contentTransferEncoding;

body

SeekableStream, L'objecte de flux que conté la part de dades d'aquesta entrada

1
readonly SeekableStream HttpUploadData.body;

Funció de membre

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String HttpUploadData.toString();

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value HttpUploadData.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

  • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable