Mòdul base mòdul

cadena de consulta del mòdul

httpmòdul de processament de consultes

Mètode de referència:

1
var querystring = require('querystring');

funció estàtica

escape

urlPart String Codificació segura

1
static String querystring.escape(String str);

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, per codificarurl

Resultat de retorn:

 • String, retorna la cadena codificada

unescape

urlDescodificació segura de cadenes

1
static String querystring.unescape(String str);

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, per descodificarurl

Resultat de retorn:

 • String, retorna la cadena descodificada

parse

Analitzar la cadena de consulta

1 2 3 4
static HttpCollection querystring.parse(String str, String sep = "&", String eq = "=", Object opt = {});

Paràmetres de trucada:

 • str: String, la cadena a analitzar
 • sep: String, la cadena dividida que s'ha d'utilitzar en analitzar, el valor per defecte és &
 • eq: String, la cadena d'assignació que s'ha d'utilitzar en analitzar, el valor predeterminat és =
 • opt: Objecte, paràmetres d'anàlisi, encara no compatible

Resultat de retorn:


stringify

Serialitzar un objecte com a cadena de consulta

1 2 3 4
static String querystring.stringify(Object obj, String sep = "&", String eq = "=", Object opt = {});

Paràmetres de trucada:

 • obj: Objecte, l'objecte a serialitzar
 • sep: String, la cadena dividida que s'ha d'utilitzar en serialitzar, el valor predeterminat és &
 • eq: String, la cadena d'assignació que s'ha d'utilitzar durant la serialització, el valor predeterminat és =
 • opt: Objecte, paràmetres d'anàlisi, encara no compatible

Resultat de retorn:

 • String, retorna la cadena serialitzada