Mòdul mòdul bàsic

Cadena de consulta del mòdul

http mòdul de processament de consultes

Mètode de referència:

1
var querystring = require('querystring');

Funció estàtica

escape

url Codificació de seguretat de la cadena de peces

1
static String querystring.escape(String str);

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, per codificar url

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena codificada

unescape

url Descodificació de cadenes segura

1
static String querystring.unescape(String str);

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, per descodificar url

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena descodificada

parse

Analitzeu la cadena de consulta

1 2 3 4
static HttpCollection querystring.parse(String str, String sep = "&", String eq = "=", Object opt = {});

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena a analitzar
 • sep: Cadena, la cadena dividida que s’utilitza en l’anàlisi, el valor per defecte és &
 • eq: Cadena, la cadena d'assignació utilitzada en l'anàlisi, el valor per defecte és =
 • opt: Objecte, paràmetres d'anàlisi, encara no suportats

Resultat de retorn:


stringify

Serialitzar un objecte com una cadena de consulta

1 2 3 4
static String querystring.stringify(Object obj, String sep = "&", String eq = "=", Object opt = {});

Paràmetres de trucada:

 • obj: Objecte, l'objecte a serialitzar
 • sep: Cadena, la cadena dividida utilitzada durant la serialització, el valor per defecte és &
 • eq: Cadena, la cadena d'assignació utilitzada durant la serialització, el valor per defecte és =
 • opt: Objecte, paràmetres d'anàlisi, encara no suportats

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena serialitzada