Mòdul mòdul bàsic

mòdul json

Mòdul de codificació i descodificació json

Cita:

1 2
var encoding = require('encoding'); var json = encoding.json;

o

1
var json = require('json');

funció estàtica

encode

Codificar variables en format json

1
static String json.encode(Value data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Valor, la variable a codificar

Resultats de retorn:

  • String, retorna la cadena codificada

decode

Descodificar una cadena en una variable en mode json

1
static Value json.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: String, la cadena a descodificar

Resultats de retorn:

  • Value, retorna la variable descodificada