Mòdul mòdul bàsic

Mòdul json

mòdul de codificació i descodificació json

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var json = encoding.json;

o bé

1
var json = require('json');

Funció estàtica

encode

Codificar variables en format json

1
static String json.encode(Value data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Valor, la variable que cal codificar

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

decode

Decodifiqueu la cadena com a variable de manera json

1
static Value json.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Cadena, la cadena que es vol descodificar

Resultat de retorn:

  • Value, Retorna la variable descodificada