Mòdul mòdul bàsic

Codificació de mòduls

Mòdul de codificació i descodificació, utilitzat per processar la conversió entre diferents formats de codificació de dades i binari

Mètode de referència:

1
var encoding = require('encoding');

Objecte

base32

base32 Mòdul de codificació i descodificació

1
base32 encoding.base32;

base64

base64 Mòdul de codificació i descodificació

1
base64 encoding.base64;

hex

hex Mòdul de codificació i descodificació

1
hex encoding.hex;

iconv

iconv Mòdul de codificació i descodificació

1
iconv encoding.iconv;

json

json Mòdul de codificació i descodificació

1
json encoding.json;

msgpack

msgpack Mòdul de codificació i descodificació

1
msgpack encoding.msgpack;

Funció estàtica

jsstr

Codifiqueu una cadena en una cadena escapada de javascript per incloure text al codi javascript

1 2
static String encoding.jsstr(String str, Boolean json = false);

Paràmetres de trucada:

  • str: Cadena, la cadena que cal codificar
  • json: Booleà, si es generajsonCadena compatible

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

encodeURI

url Codificació segura per cadena

1
static String encoding.encodeURI(String url);

Paràmetres de trucada:

  • url: Cadena, per codificar url

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

encodeURIComponent

url Codificació de seguretat de la cadena de peces

1
static String encoding.encodeURIComponent(String url);

Paràmetres de trucada:

  • url: Cadena, per codificar url

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

decodeURI

url Descodificació de cadenes segura

1
static String encoding.decodeURI(String url);

Paràmetres de trucada:

  • url: Cadena, per descodificar url

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena descodificada