Mòdul mòdul bàsic

Mòdul base64

mòdul de codificació i descodificació base64

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base64 = encoding.base64;

o bé

1
var base64 = require('base64');

Funció estàtica

encode

Codificar dades a base64

1 2
static String base64.encode(Buffer data, Boolean url = false);

Paràmetres de trucada:

  • data: Buffer, Les dades a codificar
  • url: Booleà, especifiqueu si s'ha d'utilitzar url Codificació de caràcters segura

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

decode

Decodifiqueu una cadena en dades binàries en mode base64

1
static Buffer base64.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Cadena, la cadena que es vol descodificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, Retorna les dades binàries descodificades