Mòdul base mòdul

mòdul base 58

mòdul de codificació i descodificació base58

Citació:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base58 = encoding.base58;

o

1
var base58 = require('base58');

funció estàtica

encode

Codificar dades a base58

1
static String base58.encode(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

  • data:Buffer, les dades a codificar

Resultat de retorn:

  • String, retorna la cadena codificada

Codificar les dades amb base58check

1 2
static String base58.encode(Buffer data, Integer chk_ver);

Paràmetres de trucada:

  • data:Buffer, les dades a codificar
  • chk_ver: Enter, especifiqueu la versió de verificació

Resultat de retorn:

  • String, retorna la cadena codificada

decode

Descodificar una cadena a dades binàries a base58

1
static Buffer base58.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: String, la cadena a descodificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, retorna les dades binàries descodificades

Descodificar la cadena a dades binàries mitjançant base58check

1 2
static Buffer base58.decode(String data, Integer chk_ver);

Paràmetres de trucada:

  • data: String, la cadena a descodificar
  • chk_ver: Enter, especifiqueu la versió de verificació

Resultat de retorn:

  • Buffer, retorna les dades binàries descodificades