Mòdul mòdul bàsic

Mòdul base32

mòdul de codificació i descodificació base32

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base32 = encoding.base32;

o bé

1
var base32 = require('base32');

Funció estàtica

encode

Codifiqueu les dades a base32

1
static String base32.encode(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Buffer, Les dades a codificar

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

decode

Decodifiqueu una cadena en dades binàries en mode base32

1
static Buffer base32.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Cadena, la cadena que es vol descodificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, Retorna les dades binàries descodificades