Mòdul base mòdul

mòdul base32

Mòdul de codificació i descodificació base32

Citació:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base32 = encoding.base32;

o

1
var base32 = require('base32');

funció estàtica

encode

Codificar dades a base32

1
static String base32.encode(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

  • data:Buffer, les dades a codificar

Resultat de retorn:

  • String, retorna la cadena codificada

decode

Descodificar una cadena a dades binàries a base32

1
static Buffer base32.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: String, la cadena a descodificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, retorna les dades binàries descodificades