Mòdul comunitari fantàstic

@fibjs/logstream

Versió NPM construir l'estat estat de construcció del transportador d'aplicacions Cobertura de prova David deps Vulnerabilitats conegudes descàrrega npm

embolcalla un flux de fitxers com un flux de registre d'alt rendiment.

Instal·lar

1
$ npm i @fibjs/logstream --save

Ús

1 2 3 4 5 6 7 8
const fs = require('fs'); const LogStream = require('@fibjs/logstream'); const fd = fs.open('path to log file', 'w'); const bf = new LogStream(fd); bf.writeText('some log'); bf.writeLine('new line log'); bf.end();// close the log stream.

Preguntes i suggeriments

Obriu un problema aquí .

llicència

MIT