Mòdul de comunitat impressionant

@ fibjs / logstream

Versió NPM estat de construcció estat de compilació d'aplicadors Cobertura de la prova David deps Vulnerabilitats conegudes baixada de npm

emboliqui un flux de fitxers com un flux de registre de rendiment extremadament alt.

Instal·la

1
$ npm i @fibjs/logstream --save

Ús

1 2 3 4 5 6 7 8
const fs = require('fs'); const LogStream = require('@fibjs/logstream'); const fd = fs.open('path to log file', 'w'); const bf = new LogStream(fd); bf.writeText('some log'); bf.writeLine('new line log'); bf.end();// close the log stream.

Preguntes i suggeriments

Obriu un número aquí .

Llicència

MIT