Mòdul mòdul bàsic

Mòdul hexadecimal

mòdul de codificació i descodificació hexadecimal

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var hex = encoding.hex;

o bé

1
var hex = require('hex');

Funció estàtica

encode

Codifiqueu les dades en mode hexadecimal

1
static String hex.encode(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Buffer, Les dades a codificar

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

decode

Decodifiqueu la cadena en dades binàries en mode hexadecimal

1
static Buffer hex.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Cadena, la cadena que es vol descodificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, Retorna les dades binàries descodificades