Mòdul mòdul bàsic

Tipus de mòduls

El mòdul de tipus proporciona funcions d'eina per determinar els tipus de dades.

La següent és una introducció específica i exemples:

1 2 3
var util = require('util'); console.log(util.types.isDate(new Date())); console.log(util.types.isRegExp(/some regexp/));

funció estàtica

isEmpty

Comprova si la variable donada no conté cap valor (no hi ha propietats enumerables)

1
static Boolean types.isEmpty(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si està buit

isArray

Comprova si la variable donada és una matriu

1
static Boolean types.isArray(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és una matriu

isBoolean

Comprova si la variable donada és booleana

1
static Boolean types.isBoolean(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és booleà, retorna True

isNull

Comprova si la variable donada és nul·la

1
static Boolean types.isNull(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és nul, retorna True

isNullOrUndefined

Comprova si la variable donada és nul·la o no definida

1
static Boolean types.isNullOrUndefined(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és nul o no definit, retorna True

isNumber

Comprova si la variable donada és un nombre

1
static Boolean types.isNumber(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un número

isBigInt

Comprova si la variable donada és un BigInt

1
static Boolean types.isBigInt(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un número

isString

Comprova si la variable donada és una cadena

1
static Boolean types.isString(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és una cadena

isUndefined

Comprova si la variable donada no és definida

1
static Boolean types.isUndefined(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si no és definit, retorna True

isRegExp

Comprova si la variable donada és un objecte normal

1
static Boolean types.isRegExp(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un objecte normal

isObject

Comprova si la variable donada és un objecte

1
static Boolean types.isObject(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un objecte

isDate

Comprova si la variable donada és un objecte de data

1
static Boolean types.isDate(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un objecte de data

isNativeError

Comprova si la variable donada és un objecte d'error

1
static Boolean types.isNativeError(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un objecte d'error

isPrimitive

Comprova si la variable donada és de tipus primitiu

1
static Boolean types.isPrimitive(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un tipus primitiu

isSymbol

Comproveu si la variable donada és del tipus Símbol

1
static Boolean types.isSymbol(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus de símbol, retorna True

isDataView

Comprova si la variable donada és del tipus DataView

1
static Boolean types.isDataView(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus DataView, retorna True

isExternal

Comprova si la variable donada és de tipus Externa

1
static Boolean types.isExternal(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus extern, retorna True

isMap

Comproveu si la variable donada és del tipus Map

1
static Boolean types.isMap(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus de mapa, retorna True

isMapIterator

Comprova si la variable donada és del tipus MapIterator

1
static Boolean types.isMapIterator(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un tipus MapIterator

isPromise

Comprova si la variable donada és del tipus Promesa

1
static Boolean types.isPromise(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus Promesa, retorna True

isAsyncFunction

Comprova si la variable donada és del tipus AsyncFunction

1
static Boolean types.isAsyncFunction(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus AsyncFunction, retorna True

isSet

Comprova si la variable donada és del tipus Set

1
static Boolean types.isSet(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus Set, retorna True

isSetIterator

Comprova si la variable donada és del tipus SetIterator

1
static Boolean types.isSetIterator(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus SetIterator, retorna True

isTypedArray

Comprova si la variable donada és del tipus TypedArray

1
static Boolean types.isTypedArray(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus TypedArray, retorna True

isFloat32Array

Comprova si la variable donada és del tipus Float32Array

1
static Boolean types.isFloat32Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus Float32Array, retorna True

isFloat64Array

Comprova si la variable donada és del tipus Float64Array

1
static Boolean types.isFloat64Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus Float64Array, retorna True

isInt8Array

Comprova si la variable donada és del tipus Int8Array

1
static Boolean types.isInt8Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és del tipus Int8Array, retorna True

isInt16Array

Comprova si la variable donada és del tipus Int16Array

1
static Boolean types.isInt16Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és un tipus Int16Array, retorna True

isInt32Array

Comprova si la variable donada és del tipus Int32Array

1
static Boolean types.isInt32Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és del tipus Int32Array, retorna True

isUint8Array

Comprova si la variable donada és del tipus Uint8Array

1
static Boolean types.isUint8Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és de tipus Uint8Array

isUint8ClampedArray

Comprova si la variable donada és del tipus Uint8ClampedArray

1
static Boolean types.isUint8ClampedArray(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és de tipus Uint8ClampedArray

isUint16Array

Comprova si la variable donada és del tipus Uint16Array

1
static Boolean types.isUint16Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és de tipus Uint16Array

isUint32Array

Comprova si la variable donada és del tipus Uint32Array

1
static Boolean types.isUint32Array(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és de tipus Uint32Array

isFunction

Comprova si la variable donada és un objecte de funció

1
static Boolean types.isFunction(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, retorna True si és un objecte de funció

isBuffer

Comprova si la variable donada és una funcióBufferobjecte

1
static Boolean types.isBuffer(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable a detectar

Resultats de retorn:

 • Boolean, si és una funcióBufferL'objecte retorna True