Mòdul base mòdul

mòdul vm

Mòdul sandbox de seguretat per aïllar entorns operatius amb diferents nivells de seguretat

En establir una caixa de proves de seguretat, podeu limitar els recursos als quals poden accedir els scripts quan s'executen, aïllar diferents entorns d'execució d'scripts i personalitzar els mòduls bàsics per a diferents entorns per garantir la seguretat de l'entorn general d'execució.

L'exemple següent crea una zona de proves que restringeix l'accés només al mòdul base globalassertmòdul i afegiu dos mòduls personalitzats a i b:

1 2 3 4 5 6 7 8
var vm = require('vm'); var sbox = new vm.SandBox({ a: 100, b: 200, assert: require('assert') }); var mod_in_sbox = sbox.require('./path/to/mod');

objecte

SandBox

CrearSandBoxobjecte, veureSandBox

1
SandBox vm.SandBox;