Mòdul comunitari fantàstic

jsrsasign

llicència bower versió npm CDNJS

El 'jsrsasign' (RSA-Sign JavaScript Library) és una biblioteca de criptografia gratuïta de codi obert que admet signatura/validació RSA/RSAPSS/ECDSA/DSA, ASN.1, PKCS#1/5/8 clau privada/pública, certificat X.509, CRL, OCSP, CMS SignedData, TimeStamp, CAdES JSON Web Signature/Token/Key en JavaScript pur.

La pàgina pública és https://kjur.github.io/jsrsasign .

La vostra aportació de sol·licitud d'extracció i correcció d'errors sempre és benvinguda :)