Mòdul de comunitat impressionant

jsrsasign

llicència bower versió npm CDNJS

El "jsrsasign" (RSA-Sign JavaScript Library) és una biblioteca de criptografia lliure de codi obert que admet la signatura / validació de RSA / RSAPSS / ECDSA / DSA, ASN.1, clau privada / pública PKCS # 1/5/8, certificat X.509, CRL, OCSP, CMS SignedData, TimeStamp, CAdES JSON Signatura web / testimoni / clau en JavaScript pur.

La pàgina pública és https://kjur.github.io/jsrsasign .

La vostra contribució a la sol·licitud de correcció d'errors i pull sempre són ben rebudes :)