Mòdul mòdul bàsic

mòdul multibase

mòdul de codificació i descodificació multibase

Citació:

1 2
var encoding = require('encoding'); var multibase = encoding.multibase;

o

1
var multibase = require('multibase');

funció estàtica

encode

Codificar dades de manera multibase

1 2
static String multibase.encode(Buffer data, String codec);

Paràmetres de trucada:

  • data:Buffer, les dades a codificar
  • codec: String, especifica el mètode de codificació

resultat de retorn:

  • String, retorna la cadena codificada

decode

Descodificar cadenes a dades binàries en mode multibase

1
static Buffer multibase.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: String, la cadena a descodificar

resultat de retorn:

  • Buffer, retorna les dades binàries descodificades