Mòdul comunitari fantàstic

json-format

Estat de construcció

Analitza l'objecte JavaScript a una cadena JSON amb sagnat.

Instal·lació

1
npm install json-format

Ús

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
var jsonFormat = require('./'); var fs = require('fs'); var obj = { a: 1, b: 2 } /* using config default, indent with tabs */ fs.writeFile('example_tabs.json', jsonFormat(obj), function(err){ if (err) throw err; console.log('saved'); }); /* using indent with spaces */ var config = { type: 'space', size: 2 } fs.writeFile('example_spaces.json', jsonFormat(obj, config), function(err){ if (err) throw err; console.log('saved'); });
Resultatexample_tabs.json
1 2 3 4
{ "a": 1, "b": 2 }
Resultatexample_spaces.json
1 2 3 4
{ "a": 1, "b": 2 }

Mides per defecte

1 2 3 4
{ "tab": { "size": 1 }, "space": { "size": 4 } }

Configuració per defecte

1 2 3
{ "type": "tab" }

Basat en aquest projecte .