Objecte objecte incorporat

Objecte HttpServer

http Objecte de servidor

http L'objecte servidor és TcpServer amb HttpHandler La combinació d’objectes encapsulats fa que sigui convenient construir ràpidament un servidor, que lògicament correspon a:

1 2 3
var svr = new net.TcpServer(addr, port, new http.Handler(function(req) { ... }));

Mètode de creació:

1 2 3 4
var http = require("http"); var svr = new http.Server(80, function(req) { ... });

Relació d’herència

Constructor

HttpServer

Constructor HttpServer, escoltant a totes les adreces locals

1 2
new HttpServer(Integer port, Handler hdlr);

Paràmetres de trucada:

  • port: Enter, especifiqueu http Port d'escolta del servidor
  • hdlr: Handler, http Processador de missatges integrat, funció de processament, matriu de processament de cadena, objecte d’encaminament, veure detalls mq.Handler

Constructor HttpServer

1 2 3
new HttpServer(String addr, Integer port, Handler hdlr);

Paràmetres de trucada:

  • addr: Cadena, especifiqueu http Adreça d'escolta del servidor "" significa escoltar a totes les adreces d'aquesta màquina
  • port: Enter, especifiqueu http Port d'escolta del servidor
  • hdlr: Handler, http Processador de missatges integrat, funció de processament, matriu de processament de cadena, objecte d’encaminament, veure detalls mq.Handler

Atributs de membre

maxHeadersCount

Enter, consulteu i definiu el nombre màxim de capçaleres de sol·licitud; el valor per defecte és 128

1
Integer HttpServer.maxHeadersCount;

maxBodySize

Enter, consulta i estableix la mida màxima del cos, en MB, el valor per defecte és 64

1
Integer HttpServer.maxBodySize;

serverName

Cadena, consulta i defineix el nom del servidor, el valor per defecte és: fibjs / 0.x.0

1
String HttpServer.serverName;

socket

Socket, El servidor està escoltant actualment Socket Objecte

1
readonly Socket HttpServer.socket;

handler

Handler, Objecte d'interfície de processament d'esdeveniments actuals del servidor

1
Handler HttpServer.handler;

Funció de membre

enableCrossOrigin

Permetre sol·licituds entre dominis

1
HttpServer.enableCrossOrigin(String allowHeaders = "Content-Type");

Paràmetres de trucada:

  • allowHeaders: Cadena, especifiqueu acceptada http Camp de capçalera

start

Inicieu el servidor actual

1
HttpServer.start();

stop

Tanqueu el sòcol per finalitzar el servidor en execució

1
HttpServer.stop() async;

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String HttpServer.toString();

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value HttpServer.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

  • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable