Gids voor ontwikkeling

Installeer de besturingsomgeving

Voor veelgebruikte UNIX-besturingssystemen, zoals Mac OS X, Linux en FreeBSD, wordt aanbevolen om de volgende opdracht in de terminal te gebruiken om direct te installeren:

1
curl -s https://fibjs.org/download/installer.sh | sh

Onder Mac OS X kun je er ook voor kiezen om Homebrew te gebruiken om de nieuwste versie van fibjs te installeren:

1
brew install fibjs

U kunt er ook voor kiezen om de juiste versie te downloaden voor installatie of distributie. Je moet het ook zelf downloaden en installeren onder Windows.

Als u op elk moment de nieuwste functionaliteiten in ontwikkeling wilt hebben, of als u uw eigen branch wilt ontwikkelen, kunt u ook zelf de nieuwste versie compileren.

Compileer jezelf onder Windows

Bereid de compilatieomgeving voor

VS2019 of hoger moet onder Windows worden geïnstalleerd. Let op: Tijdens de installatie moet u de c++-omgeving selecteren.

Ontvang code

Het huidige github-adres van fibjs is: https://github.com/fibjs/fibjs

Voer de volgende opdrachten uit in de werkmap:

1
git clone https://github.com/fibjs/fibjs.git --recursive

Als u vergeet --recursive toe te voegen tijdens het klonen, kunt u ook de map fibjs invoeren om handmatig bij te werken.

1 2
cd fibjs git submodule update --init --recursive

Compilatieopdrachten en instructies

Open Developer Command Promptde terminal in Windows, voer de map fibjs in en voer de opdracht uit:

1
build [options]

opties opties:

 • clean: Duidelijke compilatieresultaten om het opnieuw compileren van alles te vergemakkelijken
 • release: compileren in de releasemodus
 • debug: compileren in debug-modus
 • i386: samengesteld voor 32-bits release
 • amd64: samengesteld voor 64-bits release
 • arm64: Cross-compilatie van ARM64-versie

De compilatieopdracht in de releasemodus is bijvoorbeeld als volgt:

1
build

Zelf compileren onder UNIX

Bereid de compilatieomgeving voor

Onder Mac OS X zijn, naast het installeren van Xcode en opdrachtregelprogramma's, waarbij we brew als voorbeeld nemen, de commando's om de omgeving voor te bereiden als volgt:

1
brew install cmake git ccache

De opdrachten voor het voorbereiden van de Ubuntu-omgeving zijn als volgt:

1
apt install clang g++ make cmake git ccache libx11-dev

De opdrachten om de omgeving voor te bereiden op ARM op Ubuntu zijn als volgt:

1
apt install g++-arm-linux-gnueabihf

Als u de ARM 64-bit-versie op Ubuntu wilt compileren, is de opdracht om de omgeving voor te bereiden als volgt:

1
apt install g++-aarch64-linux-gnu

Als u de ARM v6-bit-versie op Ubuntu wilt compileren, is de opdracht om de omgeving voor te bereiden als volgt:

1
apt install g++-arm-linux-gnueabi

De voorbereidingsomgeving voor MIPS op Ubuntu is als volgt:

1
apt install g++-mips-linux-gnu

Als u de 64-bits MIPS-versie op Ubuntu wilt compileren, bereidt u de omgeving voor met de volgende opdrachten:

1
apt install g++-mips64-linux-gnuabi64

De Fedora voorbereidingsomgeving commando's zijn als volgt:

1
yum install clang gcc-c++ libstdc++-static make cmake git

Als u de 32-bits versie wilt compileren, bereidt u de omgeving voor met de volgende opdrachten:

1
yum install glibc-devel.i686 libstdc++-static.i686

De opdrachten voor de Alpine-voorbereidingsomgeving zijn als volgt:

1
apk add clang g++ linux-headers make cmake git libx11-dev

FreeBSD (8,9) bereidt de omgeving voor met de volgende opdrachten:

1
pkg_add -r cmake libexecinfo git

De opdrachten om de omgeving voor te bereiden op systemen met FreeBSD 10 en hoger zijn als volgt:

1
pkg install cmake libexecinfo git

Ontvang code

Het huidige github-adres van fibjs is: https://github.com/fibjs/fibjs

Voer de volgende opdrachten uit in de werkmap:

1
git clone https://github.com/fibjs/fibjs.git --recursive

Als u vergeet --recursive toe te voegen tijdens het klonen, kunt u ook de map fibjs invoeren om handmatig bij te werken.

1 2
cd fibjs git submodule update --init --recursive

Compilatieopdrachten en instructies

In de UNIX-omgeving bevindt zich in de hoofdmap van het fibjs-project een build-shellscript dat kan worden gebruikt om fibjs te compileren. Voer het compilatiecommando uit:

1
bash build [options] [-jn] [-v] [-h]

opties opties:

 • clean: Duidelijke compilatieresultaten om het opnieuw compileren van alles te vergemakkelijken
 • release: Compileren in releasemodus, standaardoptie
 • debug: compileren in debug-modus
 • linux: Compileer de Linux-versie met behulp van de vooraf geïnstalleerde docker-omgeving
 • alpine: Gebruik de vooraf geïnstalleerde docker-omgeving om de alpine versie te compileren
 • android: Compileer de Android-versie met behulp van de vooraf geïnstalleerde docker-omgeving
 • iphone: Gebruik de vooraf geïnstalleerde docker-omgeving om de iPhone-versie te compileren
 • i386: samengesteld voor 32-bits release
 • amd64: samengesteld voor 64-bits release
 • arm: Cross-compilatie ARM-versie
 • arm64: Cross-compilatie van ARM64-versie
 • mips64: Cross-compilatie MIPS64-versie
 • ppc64: Cross-compilatie van de PowerPC64-versie
 • loong64: Cross-compilatie van de LoongArch64-versie

De compilatieopdracht in de releasemodus is bijvoorbeeld als volgt:

1
bash build

Test alle gebruiksscenario's

1
bin/{$OS}_{$arch}_release/fibjs test

Bijvoorbeeld:

1
bin/Linux_amd64_release/fibjs test

U kunt beginnen met het uitvoeren van alle fibjs-testgevallen. {$OS} De inhoud kan door uzelf worden bekeken.

Wanneer u resultaten ziet die er ongeveer als volgt uitzien, betekent dit dat alle testgevallen normaal worden uitgevoerd:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
....... db √ escape √ formatMySQL sqlite √ empty sql √ create table √ intert √ select √ callback √ binary (835ms) √ 312 tests completed (6727ms)

Installeer op systeem

U kunt de volgende opdracht gebruiken om de nieuw gecompileerde fibjs in het systeem te installeren voor eenvoudig gebruik:

1
bin/{$OS}_{$arch}_release/install.sh

Begin met programmeren

Op dit punt heb je al een uitvoerbare versie van fibjs en kun je het plezier van fibjs-ontwikkeling gaan ervaren.

👉【hello, world