Geweldige gemeenschapsmodule

algemene sleutelwaardeopslag op sql/level/mongo/redis voor fibjs

Installeren

1
npm install fib-kv [--save]

Test

1
npm run ci

Een sleutelwaardewinkel creëren

var kvs = new kv(conn, opts);

1 2
conn: database connection or connection factory like fib-pool opts: kvs options
kiest standaard object/kaart LruCache NiveauDB Opnieuw MongoDB SQLite/MySQL
tafel naam "kvs" X X X
sleutelnaam "k" X X X X
waarde_naam "v" X X X X
sleutel_grootte 32 X X X X X
waarde_grootte 256 X X X X X
opschoningsinterval(ms) 60000 X X X X X
time-out (ms) 0 X X
voorvoegsel ""
cache vals
cache grootte 65536
cache_timeout(ms) 60000

Een sleutel verloopt niet als timeoutdeze kleiner is dan of gelijk is aan 0.

Eenvoudig voorbeeld (geheugenbackend).

1 2 3 4 5 6
var kv = require("fib-kv"); var kvs = new kv({ "a": 100, "b": 200 });

LevelDB-backend.

1 2 3 4
var kv = require("fib-kv"); var db = require("db"); var kvs = new kv(db.openLevelDB("test.ldb"));

fibpool-backend.

1 2 3 4 5
var kv = require("fib-kv"); var db = require("db"); var pool = require("fib-pool"); var kvs = new kv(pool(() => db.openLevelDB("test.ldb")));

Methoden

kvs.setup()

stel de backend-database in.

v = kvs.get(k)

retourneert de waarde die voor die sleutel is opgeslagen.

kvs.set(k, v)

slaat een sleutel-waardepaar op.

e = kvs.has(k)

geeft terug of er een sleutel in de winkel is ingesteld.

e = kvs.keys()

geeft alle sleutels terug in de winkel.

e = kvs.renew(k)

vernieuwt TTL voor een niet-verlopen sleutel.

kvs.remove(k)

verwijdert een sleutel-waardepaar per sleutel.

e = kvs.cache_has(k)

geeft terug of er een sleutel in de cache is ingesteld.

kvs.cache_clear()

verwijdert alle sleutel-waardeparen in de cache.