Módulo módulo básico

Módulo bson

módulo de codificación e descodificación bson

Método de referencia:

1 2
var encoding = require('encoding'); var bson = encoding.bson;

ou

1
var bson = require('bson');

Función estática

encode

Codificar variables en formato bson

1
static Buffer bson.encode(Object data);

Parámetros de chamada:

  • data: Obxecto, a variable a codificar

Resultado de volta:

  • Buffer, Devolve datos binarios codificados

decode

Descodifica a cadea nunha variable de xeito bson

1
static Object bson.decode(Buffer data);

Parámetros de chamada:

  • data: Buffer, Os datos binarios que se van descodificar

Resultado de volta:

  • Object, Devolve a variable decodificada