Mòdul mòdul bàsic

Mòdul bson

mòdul de codificació i descodificació bson

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var bson = encoding.bson;

o bé

1
var bson = require('bson');

Funció estàtica

encode

Codificar variables en format bson

1
static Buffer bson.encode(Object data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Objecte, la variable que cal codificar

Resultat de retorn:

  • Buffer, Retorna dades binàries codificades

decode

Decodifiqueu la cadena en una variable de manera bson

1
static Object bson.decode(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Buffer, Les dades binàries a descodificar

Resultat de retorn:

  • Object, Retorna la variable descodificada