Mòdul mòdul bàsic

Mòdul base64vlq

mòdul de codificació i descodificació base64vlq

Mètode de referència:

1 2
var encoding = require('encoding'); var base64vlq = encoding.base64vlq;

o bé

1
var base64vlq = require('base64vlq');

Funció estàtica

encode

Codifiqueu les dades a base64vlq

1
static String base64vlq.encode(Integer data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Enter, les dades que cal codificar

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

Codifiqueu les dades a base64vlq

1
static String base64vlq.encode(Array data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Matriu, les dades que cal codificar

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la cadena codificada

decode

Decodifiqueu una cadena en dades binàries a base64vlq

1
static Array base64vlq.decode(String data);

Paràmetres de trucada:

  • data: Cadena, la cadena que es vol descodificar

Resultat de retorn:

  • Array, Retorna les dades binàries descodificades